تــازه هـای نشــر

هدیه این ماه انتشارات به شما

تخفیـف ویـژه

تازه نوشته هایی از شهید والا مقام

آقا مهدی زین الدین

برشی از کتاب :

گفت «اعلام کن همه جمع بشن می‌خوام براشون صحبت کنم.»
گفتم «حرف از موندن بزنی خودت رو سبک کردی‌ها. این بنده‌های خدا از بس سختی کشیده‌ن و برای عملیات امروز و فردا شنیده‌ن خسته شده‌ن.
خدای نکرده حرفت رو زمین می‌زنن. شما فرمانده لشکری، خوب نیست اعتبارت رو از دست بدی.»
یک لبخند روی لب‌هایش کاشت.
دست روی شانه‌ام زد و گفت «من از خدا یه آبرو گرفتم همون رو هم خرج راه خودش می‌کنم. نگران نباش.»

پــرفــروش هـای دفــاع مقــدس

معرفی کتاب ویژه

تقریظ رهبر انقلاب

خـط عـاشقـی

ستـارگان حـرم کریمـه

طـلایه داران جبـهه حـق

فضـای مجـازی نشـر

آرم انتشارات حماسه یاران

انتشارات حماسه یاران در سال 1393 با هدف ترویج فرهنگ جهاد و شهادت ، به همت موسسه فرهنگی هنری حماسه 17 ، در شهر مقدس قم تأسیس و تا کنون موفق به چاپ ، بیش از 80 جلد کتاب در این زمینه گردیده است.