هدیه این ماه انتشارات به شما

تخفیـف ویـژه

تازه نوشته هایی از شهید والا مقام

آقا مهدی زین الدین

برشی از کتاب :

گفت «اعلام کن همه جمع بشن می‌خوام براشون صحبت کنم.»
گفتم «حرف از موندن بزنی خودت رو سبک کردی‌ها. این بنده‌های خدا از بس سختی کشیده‌ن و برای عملیات امروز و فردا شنیده‌ن خسته شده‌ن.
خدای نکرده حرفت رو زمین می‌زنن. شما فرمانده لشکری، خوب نیست اعتبارت رو از دست بدی.»
یک لبخند روی لب‌هایش کاشت.
دست روی شانه‌ام زد و گفت «من از خدا یه آبرو گرفتم همون رو هم خرج راه خودش می‌کنم. نگران نباش.»

خـط عـاشقـی

ستـارگان حـرم کریمـه

طـلایه داران جبـهه حـق

فضـای مجـازی نشـر

انتشارات حماسه یاران از سال ۱۳۹۳ ، به همت موسسه فرهنگی و هنری حماسه ۱۷ ، شروع به کار کرده و تا اکنون نزدیک به ۱۰۰ جلد کتاب …