درباره مجموعه « ستارگان حرم کریمه » :

 کتاب حاضر از مجموعه « ستارگان حرم کریمه » روایت سرداران و فرماندهان دیار قم است دلباختگانی که در سایه همیشه زلال کوثر اهل بیت حضرت معصومه علیها السلام رشد وتعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی اسلام ناب محمدی گرفت.

آنانی که در کارزار دفاع مقدس نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.

این کتاب در صدد است تا تصویری از سیره و سبک زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرافرازانی از جنس گمنامی را نشان دهد شاید راه و رسم بندگی را از ایشان بیاموزیم و روح و  جان خسته مان در کوی محبت شان نفسی تازه کند.

نمایش 1–20 از 32 نتیجه

ستارگان حرم کریمه 40 ؛ شهید علی اکبر جمراسی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : فائزه سعادتمند قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - زمستان ۱۳۹۴ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 39 ؛ شهید عباس عاصمی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : فائزه سعادتمند قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - پائیز ۱۳۹۳ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 38 ؛ شهید محمود احمدی تبار

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : اعظم نجفعلی زاده قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۳۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : دوم - پائیز ۱۳۹۶ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 36 ؛ شهید عبدالله معیل

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : مهدی قربانی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - زمستان ۱۳۹۵ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 34 ؛ شهید سیدمحمدابراهیم جنابان

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده :زهره شریعتی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - تابستان ۱۳۹۴ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 32 ؛ شهید غلامعلی ابراهیمی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : اعظم نجفعلی زاده قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - زمستان ۱۳۹۵ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 29 ؛ شهید سید محمد علوی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده :عالمه طهماسبی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۳۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : دوم - پائیز ۱۳۹۶ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 28 ؛ شهید حسین قاسمی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : لیلا موسوی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - تابستان ۱۳۹۵ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 26 ؛ شهید اکبر غلامپور

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده :زهرا حسینی مهرآبادی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - زمستان ۱۳۹۳ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 25 ؛ شهید علیرضا محمدی فردویی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : فائزه سعادتمند قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - پاییز ۱۳۹۳ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 24 ؛ شهید علی اسکندری

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : معصومه یوسف پور قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - تابستان ۱۳۹۴ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 23 ؛ شهید محمود شاهدی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : اکرم اسلامی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - زمستان ۱۳۹۵ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 21 ؛ شهید مجید زین الدین

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : لیلا موسوی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - پاییز ۱۳۹۳ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 20 ؛ شهید محمدحسین شیخ حسنی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : عالمه طهماسبی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - پاییز ۱۳۹۳ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 19 ؛ شهید احمد کریمی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : فائزه سعادتمند قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - پاییز ۱۳۹۳ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 18 ؛ شهید سید محمد میرقیصری

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : لیلا موسوی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - زمستان ۱۳۹۴ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 17 ؛ شهید علی اکبر نظری ثابت

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : معصومه یوسف پور قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - پاییز ۱۳۹۳ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 16 ؛ شهید سید محسن روحانی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : اکرم اسلامی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۳۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : دوم - پاییز ۱۳۹۶ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 15 ؛ شهید اکبر خردپیشه شیرازی

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : زهره شریعتی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - تابستان ۱۳۹۴ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه

ستارگان حرم کریمه 13 ؛ شهید عباس اکبری

۱۰,۸۰۰ تومان

نویسنده : زهره شریعتی قطع : جیبی شمارگان تا کنون : ۲۰۰۰ نسخه نوبت چاپ : اول - تابستان ۱۳۹۴ تعداد صفحات : ۷۲ صفحه شابک :  ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۱۶۳۶