تورق کتاب “شانزده سال بعد” توسط حاج صادق آهنگران و جناب آقای کوروش زارعی در حاشیه مراسم یادواره شهدای دروازه ری استان قم

تورق کتاب ” شانزده سال بعد ” توسط حاج صادق آهنگران و جناب آقای کوروش زارعی در حاشیه مراسم یادواره شهدای دروازه ری استان قم

ادامه مطلب